start_1000x350

Prenumerera på vårt inspirationsbrev

Vad gör framgångsrika ledare?

1388503_36183580-stor

Det finns två fundamentala områden som avgör hur framgångsrik du är som ledare. Det ena är dina kunskaper inom bl.a. ledarskap, marknadsföring och försäljning – kunskaper du normalt får genom praktisk erfarenhet och teoretisk forskning. Det andra är din inre affärsmässiga karta, din så kallade business blueprint – psykologin bakom dina resultat.

Genom att öka medvetenheten om din business blueprint och hur du kan förändra den kan du skapa explosiva förbättringar i resultatet för ditt företag och i motivation hos dina medarbetare.

Den generella kunskapen om hur en business blueprint fungerar är idag mycket låg inom näringslivet. De flesta personer är inte alls medvetna om hur deras business blueprint påverkar dem och deras resultat. Vet du?

Många ledare driver företag med sämre lönsamhet, sämre tillväxt och osäkra framtidsutsikter just på grund av deras business blueprint och deras bristfälliga strategiska kunskaper inom ledarskap, marknadsföring och försäljning.

Genom att ta reda på var du och din organisation är idag och vart ni behöver vara, kan vi under två intensiva dagar förändra din business blueprint och göra stora framsteg både ur ett kunskaps- och psykologiskt perspektiv.