tillväxtkraftsvart

Prenumerera på vårt inspirationsbrev

Om oss

Hållbar och lönsam tillväxt

Vilka företagsledare vill inte ha hållbar och lönsam tillväxt? Men många gånger är det lättare sagt än gjort, speciellt i den föränderliga och komplexa värld vi lever i.

Långsiktig framgång hos företag är beroende av företagsledarens förmåga inom tre grundläggande områden: strategi, psykologi och genomförande.

Merparten av ledarutbildningar och ledarskapskurser, oavsett om de är riktade till studenter eller personer i arbetslivet, handlar om strategi eller genomförande. Dessa aspekter är viktiga, men inte avgörande för att skapa starka resultat och långsiktig framgång. Om inte psykologin inom organisationen utvecklas och stärks, kommer resultaten aldrig att nå sin fulla potential.

Jag fick nyligen förmånen att intervjua Percy Barnevik eftersom mitt bolag Dw Interactive stödjer hans ideella förening Hand in Hand. Under intervjun berättade Percy om vad som hade gjort honom framgångsrik i yrkeslivet. Fyra av fem framgångsfaktorer hade starka kopplingar till psykologi, t.ex. att ta ansvar för sina resultat och att ha ett stort självförtroende.

Tillväxtkraft fokuserar på kombinationen av strategi, psykologi och genomförande för ett framgångsrikt ledarskap. Vi ger även möjlighet till personlig 360°-coaching för dig som är företagsledare.

Vänligen,
Johan Åberg, initiativtagare till Tillväxtkraft