coaching_img_1000x350

Prenumerera på vårt inspirationsbrev

360°-coaching

360°-coachning

Bortsett från externa faktorer finns det tre primära skäl till varför team eller individer inte uppnår önskvärda resultat:

  • Teamet eller individen vet inte vad det är för resultat som ska uppnås
  • Teamet eller individen vet inte hur de ska åstadkomma resultaten
  • Teamet eller individen genomför inte de aktiviteter som krävs för att uppnå resultaten

Personlig 360°-coaching riktar sig till dig som är företagsledare och är designat för att uppnå optimal prestation, framförallt i affärsverksamheter. För utveckla din organisation fokuserar vi på fem områden under sex månader:

1. Ta reda på var du befinner dig

Vad fungerar bäst i din verksamhet? Vilka områden fungerar dåligt eller behöver förbättras? Eftersom det personliga påverkar det affärsmässiga tittar vi på båda aspekterna. Vi genomför personlighetstest som stöd för att identifiera vilka styrkor vi ska utveckla och vilka svagheter som behöver hanteras.

 2. Utveckla din karta för framtiden

Vilka specifika mål vill du uppnå på kort och lång sikt? Vilka områden är mest kritiska för att nå framgång? Vilka är riskerna? Vilka resurser finns att tillgå? Vilka resurser behöver du? Vad är det som begränsar dig idag? Vilka är dina styrkor?

 3. Förtydliga vad som driver dig framåt 

Vad är det som engagerar dig? Vad kommer att göra dig riktigt motiverad även när det inte går som du har tänkt dig? Vad är det som kommer att hålla din motivation på topp?

4.  Genomtänkt plan

Vad ska hända de kommande 100 dagarna? Vi definierar vilka aktiviteter som skapar en hävstång och plattform för utvecklingen av din affärsverksamhet. Vilka kritiska förbättringar måste genomföras? Hur mäter vi framgångarna?

5. Ansvar, förbättring och utveckling

Varje månad träffas vi och arbetar tillsammans för att nå det för förväntade resultatet.

  • Uppföljning av genomförda aktiviteter
  • Utveckling och förbättring i förhållande till din planering och vad som behöver justeras för att uppnå förväntade resultat
  • Hantering av aktuella utmaningar